Huisbezoek door de gemeente 

Wat is een huisbezoek?

Medewerkers van de gemeente kunnen bij u thuis op bezoek komen. Dat noemen wij een huisbezoek. Doel van zo’n bezoek is uw woon- en leefsituatie te onderzoeken. Soms is dit nodig om uw recht op uitkering te kunnen vaststellen. In feite controleren wij of hetgeen u ons zelf heeft verteld ook in de praktijk klopt. Het kan ook zo zijn dat wij op huisbezoek komen om u extra van dienst te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door ziekte aan huis gebonden bent. Soms is een huisbezoek nodig om te bepalen welke hulpvraag u heeft.  Dan komt er iemand van het gebiedsteam. De huisbezoeken van het gebiedsteam worden hier echter niet toegelicht. Het gaat hier met name om uitkeringen en schuldhulpverlening.

Wat wordt er gecontroleerd?

De medewerkers controleren tijdens een huisbezoek onder meer of:

 • U op het adres woont dat u zelf heeft opgegeven
 • Uw woonsituatie overeenkomt met de door u opgegeven woonsituatie (alleenstaand, samenwonend)
 • Er huisgenoten (niet uw partner) in uw woning aanwezig zijn
 • Uw leefsituatie overeenkomt met de door u opgegeven leefsituatie
 • U vermogen heeft in de vorm van huisraad

Wie komen er op huisbezoek?

Vanuit de gemeente kunnen de volgende medewerkers bij u op huisbezoek komen: de consulent en/of de sociaal rechercheur. Bij een huisbezoek komen er soms twee medewerkers bij u op bezoek.

Hoe gaat zo’n huisbezoek in zijn werk?

 • Voordat wij op huisbezoek komen, hoort u van ons dat we dit van plan zijn. Als er aanleiding toe is, kunnen wij ook onaangekondigd bij u langskomen
 • Wij leggen huisbezoeken hoofdzakelijk af tijdens kantooruren
 • Op de dag van het huisbezoek melden wij ons bij uw woning
 • De medewerkers tonen een identificatiebewijs van de gemeente Maasdriel en vertellen het doel van hun bezoek. Daarna vragen zij u of zij mogen binnenkomen
 • Staat u toe dat zij binnenkomen, dan is het mogelijk dat zij de verschillende ruimten van uw woning bekijken (denk aan woonkamer, slaapkamers, keuken, badkamer, hal, zolder, schuur, garage). Dit gebeurt alleen met uw toestemming
 • De medewerkers openen geen deuren, kasten of laden. Zij mogen u alleen verzoeken om dat voor hen te doen
 • De medewerkers nemen geen papieren door zonder uw toestemming
 • De medewerkers respecteren bij het huisbezoek uw privacy. Het gesprek wordt dan ook in uw woning gehouden
 • Alles wat de medewerkers zien en horen wordt vastgelegd in een rapport
 • Dit rapport mag u inzien als er een beslissing is genomen. Bij een lopend fraudeonderzoek is dit niet mogelijk

Mag de gemeente Maasdriel huisbezoeken afleggen?

De medewerkers mogen huisbezoeken afleggen om de door u opgegeven informatie te toetsen aan de realiteit. Wij beseffen wel degelijk dat een huisbezoek voor u een enorme inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer is. Daarom proberen we altijd eerst op andere manieren aan de benodigde informatie te komen. Zo vragen wij u altijd om eerlijk en oprecht de juiste gegevens te verstrekken. Een huisbezoek wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn om aan de door ons gewenste gegevens te komen.

Moet u meewerken aan een huisbezoek?

Het is voor u heel verstandig om mee te werken aan een huisbezoek, maar het moet niet. U mag de medewerkers de toegang tot uw woning weigeren. U heeft namelijk recht op uw privacy. De medewerkers vragen u wel om de reden van uw weigering. Ook mag u, als het huisbezoek eenmaal aan de gang is, alsnog uw medewerking intrekken. Ook dan vragen de medewerkers naar uw motieven om dat te doen.

Niet meewerken aan een huisbezoek kan wel gevolgen hebben voor uw uitkering. In de Participatiewet staat dat u verplicht bent mee te werken aan een goede uitvoering van deze wet. Bijzondere bijstand vormt een onderdeel van de Participatiewet. In de wet staat ook dat u alle feiten en omstandigheden moet melden die gevolgen kunnen hebben voor uw inschakeling op de arbeidsmarkt en voor uw bijstandsuitkering. Als u een huisbezoek weigert, kan de situatie ontstaan dat wij het recht op uitkering niet kunnen vaststellen. Dit kan leiden tot weigering of beëindiging van uw uitkering.

Wat gebeurt er na een huisbezoek?

De medewerkers stellen na het huisbezoek een rapport op. Vervolgens wordt er een beslissing over uw uitkeringsrechten genomen. Hierover informeert de gemeente u zo spoedig mogelijk. Soms is een extra gesprek met u nog nodig, voordat de beslissing wordt genomen.

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente.