Huisbezoek 

Heeft u een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan? Dan kunnen medewerkers van de gemeente bij u thuis op bezoek komen. Dat noemen wij een huisbezoek. Het doel van zo’n bezoek is om uw situatie te onderzoeken. Soms is dit nodig om uw recht op bijstand te kunnen vaststellen. In feite controleren wij of hetgeen u ons zelf heeft verteld ook in de praktijk klopt.

Wat wordt er gecontroleerd?

De medewerkers kunnen tijdens een huisbezoek onder andere controleren of:

  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand hebt gevraagd noodzakelijk zijn;
  • Heeft u bijzondere bijstand ontvangen voor specifieke kosten? Dan kunnen wij controleren of u de bijzondere bijstand ook echt hebt besteed aan de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand hebt ontvangen.

Wie komen er op huisbezoek?

Vanuit de gemeente kan de consulent op huisbezoek komen. Bij een huisbezoek komen er soms twee medewerkers bij u op bezoek.
Hoe gaat zo’n huisbezoek in zijn werk?

  • Voordat wij op huisbezoek komen hoort u van ons dat we dit van plan zijn. Als er aanleiding toe is, kunnen wij ook onaangekondigd bij u langskomen;
  • Wij leggen huisbezoeken hoofdzakelijk af tijdens kantooruren;
  • Op de dag van het huisbezoek melden wij ons bij uw woning;
  • De medewerkers tonen een identificatiebewijs van de gemeente Maasdriel en vertellen het doel van hun bezoek. Daarna vragen zij u of zij mogen binnenkomen;
  • Staat u toe dat zij binnenkomen, dan is het mogelijk dat zij de verschillende ruimten van uw woning bekijken (denk aan woonkamer, slaapkamers, keuken, badkamer, hal, zolder, schuur, garage). Dit gebeurt alleen met uw toestemming;
  • De medewerkers openen geen deuren, kasten of laden. Zij mogen u alleen verzoeken om dat voor hen te doen;
  • De medewerkers nemen geen papieren door zonder uw toestemming;
  • De medewerkers respecteren bij het huisbezoek uw privacy. Het gesprek wordt dan ook in uw woning gehouden;

Mag de gemeente Maasdriel huisbezoeken afleggen?

De medewerkers mogen huisbezoeken afleggen om de door u opgegeven informatie te toetsen aan de realiteit. Wij begrijpen dat een huisbezoek voor u een enorme inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer is. Daarom proberen we altijd eerst op andere manieren aan de benodigde informatie te komen. Zo vragen wij u altijd om eerlijk en oprecht de juiste gegevens te verstrekken. Een huisbezoek wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn om aan de door ons gewenste gegevens te komen.

Moet u meewerken aan een huisbezoek?

Het is voor u heel verstandig om mee te werken aan een huisbezoek, maar het moet niet. U mag de medewerkers de toegang tot uw woning weigeren. U heeft namelijk recht op uw privacy. De medewerkers vragen u wel om de reden van uw weigering. Ook mag u, als het huisbezoek eenmaal aan de gang is, alsnog uw medewerking intrekken. Ook dan vragen de medewerkers naar uw motieven om dat te doen.

Niet meewerken aan een huisbezoek kan wel gevolgen hebben voor uw recht op bijzondere bijstand. In de Participatiewet staat dat u verplicht bent mee te werken aan een goede uitvoering van deze wet. Bijzondere bijstand vormt een onderdeel van de Participatiewet. Als u een huisbezoek weigert, kan de situatie ontstaan dat wij het recht op bijzondere bijstand niet kunnen vaststellen. Dit kan leiden tot een afwijzing van uw aanvraag of beëindiging/intrekking van de bijzondere bijstand.

Wat gebeurt er na een huisbezoek?

De medewerkers stellen na het huisbezoek een rapport op. Vervolgens wordt er een beslissing over uw recht op bijstand genomen. Hierover informeert de gemeente u zo spoedig mogelijk. Soms is een extra gesprek met u nog nodig, voordat de beslissing wordt genomen.