Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze dorpen. Wat zou er overblijven van sportverenigingen, culturele instellingen, culturele verenigingen en organisaties zonder vrijwilligers?

Denk aan sportverenigingen met de vrijwillige trainers, de gastvrouw in de bibliotheek of de oude dame in de straat die blij is dat de buurjongen de vuilcontainer aan de straat zet. Ontmoet u graag andere mensen? Wilt u uw tijd zinvol besteden? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u! Vrijwilligerswerk is ook een manier om werkervaring op te doen. Heeft u een ondersteuningsvraag? Soms kan een vrijwilliger u helpen.

Hoe word ik vrijwilliger?

Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Stichting Welzijn Bommelerwaard helpt u graag bij het vinden van leuk en zinvol vrijwilligerswerk. Stichting Welzijn Bommelerwaard zorgt voor:

  • Bemiddeling bij hulpvragen
  • Een digitale vacaturebank
  • Informatie en advies
  • Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
  • Coördinatie maatschappelijke stages

Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers die via een vereniging of organisatie vrijwilligerswerk doen zijn verzekerd. De gemeente heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers.
Op de website van Stichting Welzijn Bommelerwaard vindt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering en de voorwaarden.

Stichting Dienstwerk

Stichting Dienstwerk brengt zorg- en hulpvragen en aanbod bij elkaar.
Bent u te druk om alles zelf te doen? Of kunt u iets niet zelf? Dan zoekt Dienstwerk iemand die dat wel kan. U bent zelf opdrachtgever en maakt met de aanbieder werkafspraken. U rekent zelf met de aanbieder af. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Dienstwerk.

Meedoen in je dorp

In onze gemeente doen veel mensen iets voor een ander. Een buurvrouw die regelmatig boodschappen doet voor een buurman die slecht ter been is. Een tante die elke woensdagmiddag iets onderneemt met haar autistische neefje en zo ook zijn ouders ontlast. Er zijn in onze gemeente verschillende initiatieven waar mensen elkaar belangeloos helpen.
Goede voorbeelden
De gemeente wil met deze voorbeelden u, andere inwoners en organisaties inspireren om actief mee te doen in onze samenleving.

Kijk ook eens op
• De website van KBO
• De Facebookpagina Ontmoetingstuin Ammerzoden
• De website van Burenhulp
• De website van de Sociale Startplaats

Foto van 2 mensen die samen de krant lezen