Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)

De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Het college heeft nu 139 percelen aangewezen waarop voorlopig de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is. Dit betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De aangewezen percelen liggen binnen het gebied waar de route bij voorkeur komt te liggen. Het voorlopig voorkeursrecht treedt in werking op 16 oktober 2021.

Lees het nieuwsbericht over de Zuidelijke Ontsluitingsroute

Bijbehorende stukken

Het aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt samen met het raadsvoorstel tot definitieve aanwijzing inclusief kadastrale kaart en een geanonimiseerde perceellijst vanaf 16 oktober 2021 tot en met 26 november 2021 ter inzage. U kunt deze stukken en de publicatie van het besluit op deze pagina bekijken. Ook kunt u de stukken inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 Kerkdriel).

Publicatie Gemeenteblad (PDF, 219.6 kB)

Raadsvoorstel (PDF, 284.4 kB)

Brief gerechtigden (PDF, 426.8 kB)

Bijlage gevolgen voorlopige aanwijzing (PDF, 177.6 kB)

Percelenkaart (PDF, 2.4 MB)

Percelenlijst geanonimiseerd (PDF, 265.1 kB)

Digitale kaart