Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR)

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Dat heeft de gemeenteraad besloten met de keuze voor de aanleg van een nieuwe route ten zuiden van de Laarstraat en de Paterstraat: de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Het is een grote wens van de raad, inwoners, ondernemers en het college dat de route er komt, omdat deze een aantal belangrijke wegen in Velddriel ontlast: de Wordenseweg, de Provincialeweg en de Laarstraat. Daarnaast draagt de route bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Kerkdriel-Zuid.

Groei vraagt om oplossing voor de toekomst

Het ziet ernaar uit dat het verkeer de komende jaren toeneemt. We verwachten bijvoorbeeld dat er steeds meer toeristen en recreanten naar onze gemeente en in het bijzonder naar De Zandmeren komen. Bovendien bouwen we meer woningen en groeit het aantal bedrijven in Maasdriel. Met de ZOR zorgen we ervoor dat het verkeer veilig en goed kan doorstromen. Ook in de toekomst.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Afgelopen periode waren er twee mogelijke routes in beeld voor de ZOR. Op 9 december koos de gemeenteraad voor de verdere uitwerking van één van de twee routes. Op 13 januari stelde de raad de lijst met percelen vast die mogelijk (deels) nodig zijn voor de gekozen voorkeursroute. De perceeleigenaren ontvingen daarover een brief. Ligt een perceel op de voorkeursroute? Dan geldt op die grond de komende drie jaar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dat betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Als zij dat doen, gaan we daarover met die eigenaren in gesprek. Of we daadwerkelijk alle percelen helemaal nodig hebben, is nu nog niet bekend. Voordat de Wvg begin 2025 vervalt, is dat duidelijk.

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we de gekozen voorkeursroute verder uit. Zo maken we een voorlopig ontwerp, waardoor we steeds nauwkeuriger weten waar de weg komt te liggen en welke (delen van) percelen er nodig zijn. Ook bereiden we een bestemmingsplan voor en werken we aan het financiële plan voor de route. Deze stappen zetten we met elkaar. In de loop van dit jaar gaan we in gesprek met de perceeleigenaren, direct omwonenden en andere betrokkenen zoals Woningstichting Maasdriel en ondernemers. Perceeleigenaren worden tijdens het traject regelmatig geïnformeerd.

Kaart met de indicatieve route van de ZOR

Bijbehorende stukken

De stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit, vindt u hieronder terug. Ook kunt u de stukken gedurende 6 weken, tot 28 februari 2022, inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 Kerkdriel).

Publicatie Gemeenteblad (PDF, 216.0 kB)

Raadsbesluit 9-12-2021 (PDF, 1.1 MB)

Raadsbesluit vaststellen definitieve percelen tijdens raadsvergadering 13-01-2022 (PDF, 31.3 kB)

Definitieve zienswijzennota geanonimiseerd (PDF, 474.0 kB)

Definitieve percelenkaart (PDF, 2.6 MB)

Definitieve percelenlijst geanonimiseerd (PDF, 250.1 kB)

Digitale kaart

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@maasdriel.nl of bel naar 14 0418.