Proces

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 9 december 2021 koos de gemeenteraad voor de verdere uitwerking van één van de twee routes die voorlagen. Op 13 januari stelde de raad de lijst met percelen vast die mogelijk (deels) nodig zijn voor de gekozen voorkeursroute. De perceeleigenaren ontvingen daarover een brief. Ligt een perceel op de voorkeursroute? Dan geldt op die grond voor drie jaar de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Dat betekent dat als de eigenaren van deze percelen hun grond willen verkopen, zij deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Als zij dat doen, gaan we daarover met die eigenaren in gesprek.

Op dit moment hebben we al percelen aangekocht. Met een aantal eigenaren hebben we mondeling overeenstemming bereikt over de aankoop van de percelen. Daarnaast zijn we met enkele anderen in overleg over de aankoop van gronden. Of we daadwerkelijk alle percelen helemaal nodig hebben, is nu nog niet bekend. Voordat de Wvg begin 2025 vervalt, is dat duidelijk. Onderaan deze pagina vindt u de stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit.

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we de gekozen voorkeursroute verder uit. Zo gaan we aan de slag met het ontwerp van de weg. Tijdens dat proces weten we steeds nauwkeuriger waar de weg komt te liggen en welke (delen van) percelen er nodig zijn. Ook bereiden we een bestemmingsplan voor en werken we aan het financiële plan voor de route. Deze stappen zetten we met elkaar. Op de pagina Participatie leest u hoe we dat samen doen. Als alle voorbereidingen klaar zijn en de benodigde gronden zijn aangekocht, kunnen we de ZOR aanleggen. Het streven is op dit moment dat de weg er in 2029 ligt.

Op de afbeelding is de planning ZOR aangeggeven: Raadsbesluit december 2021 Ontwerp 2022-2024 Verwerven gronden 2022-2027 Aanpassen bestemmingsplan 2023 – 2025 Voorbereiding aanleg 2026 – 2028 Aanleggen 2028 – 2029 +- 2029 klaar

*Deze planning op hoofdlijnen is een streven en kan gedurende het project worden aangepast. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijbehorende stukken

De stukken die bij het genomen besluit horen en de publicatie van het besluit, vindt u hieronder terug. 

Publicatie Gemeenteblad (PDF, 216.0 kB)

Raadsbesluit 9-12-2021 (PDF, 1.1 MB)

Raadsbesluit vaststellen definitieve percelen tijdens raadsvergadering 13-01-2022 (PDF, 31.3 kB)

Definitieve zienswijzennota geanonimiseerd (PDF, 474.0 kB)

Definitieve percelenkaart (PDF, 2.6 MB)

Definitieve percelenlijst geanonimiseerd (PDF, 250.1 kB)

Digitale kaart