Participatie

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Om te komen tot een gedegen voorontwerp, wisselen we de komende tijd graag met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen van gedachten over bepaalde onderwerpen. Denkt u daarbij aan de inpassing van de weg in het landschap, aansluitingen van bestaande wegen en percelen op de ZOR en het minimaliseren van hinder als we daadwerkelijk aan de slag gaan. Met perceeleigenaren en direct omwonenden voeren we persoonlijke gesprekken. Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, richten we een meedenkgroep op die bestaat uit perceeleigenaren, direct omwonenden, inwoners én ondernemers van Maasdriel.

Meedenkgroep

In de meedenkgroep raadplegen we inwoners en ondernemers over de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute. De oproep voor deelnemers aan de meedenkgroep heeft deze zomer enthousiaste reacties opgeleverd. Op dit moment brengen we de reacties in kaart en stellen we de meedenkgroep in het najaar van 2022 samen.

Wat is de functie van de meedenkgroep?

Wij hebben een gezamenlijk doel: samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Dat doen we met de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute. De stappen om deze ontsluitingsroute te maken, zetten we met elkaar: inwoners, ondernemers, andere belanghebbenden en de gemeente. Vanuit de verschillende belangen streven we het gezamenlijke doel na en zoeken we samen naar oplossingen.

De meedenkgroep heeft hierbij een raadplegende rol. Het gemeentebestuur blijft eindverantwoordelijk en neemt de uiteindelijke beslissingen. We vragen de meedenkgroep regelmatig om feedback en input over de stappen die we zetten. Bijvoorbeeld over hoe we inwoners en ondernemers kunnen betrekken, op welke manier we de nieuwe weg het best kunnen inpassen in het landschap en de kansen op het gebied van wonen.

Samenstelling van de meedenkgroep

De meedenkgroep wordt samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en verspreid uit het gebied dat de ZOR aangaat (perceeleigenaren, omwonenden, inwoners uit Kerkdriel en Velddriel, ondernemers langs de route of uit Kerkdriel en/Velddriel). De meedenkgroep heeft circa 10 leden en alle leden hebben een gelijke inbreng. Die groepsgrootte staat het toe om effectief met elkaar te kunnen werken.

Van de leden van de meedenkgroep verwachten we het volgende:

  • Zij nemen deel aan de vergaderingen, met steeds het gezamenlijke belang van het project voor ogen. We overleggen op een open en constructieve manier met elkaar.
  • Zij zijn zoveel mogelijk bij álle bijeenkomsten van de meedenkgroep aanwezig.
  • Zij zijn bereid tijd te investeren in hun rol als lid van de meedenkgroep.
  • Zij hebben een actieve rol richting andere inwoners en ondernemers. Ze zijn bereikbaar en toegankelijk voor ideeën van anderen.

Nieuwsbrief ZOR

Perceeleigenaren en direct omwonenden houden we vanaf nu circa vier keer per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen van het project ZOR via persoonlijk contact en een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven publiceren we na verzending ook digitaal. Wilt u de nieuwsbrief direct in uw mailbox ontvangen? Geef dat dan door via zor@maasdriel.nl. Hieronder vindt u de verstuurde nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 1 – Juni 2022 (PDF, 1.0 MB)