Lees pagina voor

Participatie

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Om te komen tot een gedegen technisch voorontwerp, wisselden we in persoonlijke gesprekken met u en in bijeenkomsten met de leden van de meedenkgroep van gedachten over bepaalde onderwerpen, zoals de inpassing van de weg in het landschap, aansluitingen van bestaande wegen en percelen op de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) en het minimaliseren van overlast voor u en andere inwoners.

Meedenkgroep opgericht

Om vanuit verschillende hoeken input te krijgen, hebben we een meedenkgroep van 13 personen opgericht. De groep bestaat uit eigenaren (van woningen of van landbouwgrond op de route), direct omwonenden, leden van de dorpsraden van Kerkdriel en Velddriel, leden van Ondernemersvereniging De Zandmeren en een lid van de ZLTO. In november 2022 kwamen we voor het eerst bij elkaar om kennis te maken en de verwachtingen over en weer te delen. In 2023 raadpleegden we de meedenkgroep actief om te komen tot het technisch voorontwerp. Na deze ontwerpfase houden we de meedenkgroep op de hoogte. De groep wordt weer actiever betrokken als we richting uitvoering gaan om overlast daarbij zoveel mogelijk te beperken.

Wat is de functie van de meedenkgroep?

Wij hebben een gezamenlijk doel: samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Dat doen we met de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute. De stappen om deze ontsluitingsroute te maken, zetten we met elkaar: inwoners, ondernemers, andere belanghebbenden en de gemeente. Vanuit de verschillende belangen streven we het gezamenlijke doel na en zoeken we samen naar oplossingen.

De meedenkgroep heeft hierbij een raadplegende rol. Het gemeentebestuur blijft eindverantwoordelijk en neemt de uiteindelijke beslissingen. We vragen de meedenkgroep regelmatig om feedback en input over de stappen die we zetten. Bijvoorbeeld over hoe we inwoners en ondernemers kunnen betrekken, op welke manier we de nieuwe weg het best kunnen inpassen in het landschap en de kansen op het gebied van wonen.

Nieuwsbrief ZOR

Perceeleigenaren en direct omwonenden houden we circa vier keer per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen van het project ZOR via persoonlijk contact en een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven publiceren we na verzending ook digitaal. Wilt u de nieuwsbrief direct in uw mailbox ontvangen? Geef dat dan door via zor@maasdriel.nl. Lees de laatste nieuwsbrieven en nieuwsberichten op de pagina Nieuwsberichten.