Doortrekken van de Maas-Waalweg

De Maas-Waalweg tussen Wellseind en Delwijnen wordt doorgetrokken. Het project heeft lange tijd stilgelegen in verband met procedures op de bestemmingsplanwijziging. De bestemmingsplanprocedures zijn inmiddels afgerond en door de Raad van State onherroepelijk verklaard. Wij kunnen als gemeenten verder. Op dit moment werken we aan de grondverwerving. Als alles volgens plan verloopt kunnen we medio 2020 starten met de aanleg van de weg.

Leefbaarheid en veiligheid

Met het doortrekken van de Maas-Waalweg tot aan de Molenachterdijk (N832) komt een route beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer in de omgeving van Nederhemert, Kerkwijk en Well. Dit komt de leefbaarheid van de dorpen Wellseind en Delwijnen ten goede. Verder vergroot het de veiligheid van het fietsverkeer (vooral schooljeugd) doordat er minder verkeer over de huidige (dijk)routes rijdt. In combinatie met de Achterdijk die opnieuw is ingericht, ontstaat voor het zuidwestelijke deel van de Bommelerwaard een goede ontsluitingsweg van en naar de A2.

Routekeuze

Er is een studie gedaan hoe de Maas-Waalweg het beste kan worden doorgetrokken. Hier kwamen verschillende varianten uit. Op 18 april 2013 stelden de gemeenteraden de zogenaamde zuidelijke variant vast. Deze heeft minder bochten en is korter dan de noordelijke variant en is daardoor verkeerskundig aantrekkelijker. Daarnaast loopt de zuidelijke variant over minder verschillende percelen, waardoor de weg beter in de omgeving past.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaltbommel. Gemeente Zaltbommel heeft in goed overleg de projectleiding van de Maas-Waalweg van gemeente Maasdriel overgenomen.

Ontwerp en bestemmingsplan

De zuidelijke variant is verder uitgewerkt in een ontwerp. In dit ontwerp is ook een rotonde opgenomen op de locatie van het kruispunt Maas-Waalweg met Delwijnsestraat en Wellseindsestraat.