Maas-Waalweg

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel zijn bezig met het project Maas-Waalweg. Beide gemeenten zijn daarbij in gelijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voordat daadwerkelijk met de aanleg van de weg kan worden gestart, moeten zowel in Zaltbommel als Maasdriel de bestemmingsplannen aangepast worden en gronden worden aangekocht. Als het proces volgens verwachting verloopt, kan de weg eind 2017 opengesteld worden voor het verkeer.

Dorpskernen ontzien

Met het doortrekken van de Maas-Waalweg tot aan de Molen Achterdijk (N832) komt een route beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer in de omgeving van Nederhemert, Kerkwijk en Well. Dit komt de leefbaarheid van de dorpskernen Wellseind en Delwijnen ten goede. Verder vergroot het de veiligheid van het fietsverkeer (vooral schooljeugd) doordat er minder verkeer over de huidige (dijk)routes rijdt. In combinatie met de onlangs gereconstrueerde Achterdijk ontstaat voor het zuidwestelijke deel van de Bommelerwaard een goede ontsluitingsweg van en naar de A2.

Routekeuze

De gemeenteraden hebben het beoogde wegtracé vastgesteld. Het betreft de zogenoemde zuidelijke variant. Deze bevat minder bochten, is korter dan de noordelijke variant en is daardoor verkeerskundig aantrekkelijker. Daarnaast loopt de zuidelijke variant over minder verschillende percelen, waardoor de weg beter in de omgeving past.

Verkeersonderzoek 

Naar aanleiding van de presentatie van het verkeersonderzoek op het kruispunt Maaswaalweg/Welseindsestraat/Delwijnsestraat heeft Antea group op 14 december 2015 een presentatie gehouden. De presentatie en de bijbehorende kaarten vindt u hieronder:

Presentatie verkeersonderzoek (PDF, 697.0 kB)
Kaart 1  behorend bij presentatie (PDF, 670.9 kB)
Kaart  2 behorend bij presentatie (PDF, 469.8 kB)
Kaart  3 behorend bij presentatie (PDF, 658.7 kB)

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Maasdriel. Dit hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel afgesproken, omdat het grootste deel van de nieuw aan te leggen weg op grondgebied van Maasdriel ligt.

Meer informatie

Ontwerp Maas-Waalweg met kruispuntaanpassing Wellseindsestraat (PDF, 421.6 kB)
Variantenstudie Maas-Waalweg (PDF, 16.4 MB)
Nieuwsbrief mei 2018 (PDF, 1.5 MB)