Lees pagina voor

Fase 1: studie en keuze voor zuidelijke variant

Er is in 2012 een studie gedaan hoe de Maas-Waalweg het beste kan worden doorgetrokken. Hier kwamen verschillende varianten uit.

Op 18 april 2013 stelden de gemeenteraden de zogenaamde zuidelijke variant vast. Deze heeft minder bochten en is korter dan de noordelijke variant en is daardoor verkeerskundig aantrekkelijker. Daarnaast loopt de zuidelijke variant over minder verschillende percelen, waardoor de weg beter in de omgeving past. De zuidelijke variant is verder uitgewerkt in een ontwerp. In dit ontwerp is ook een rotonde opgenomen op de locatie van het kruispunt Maas-Waalweg met Delwijnsestraat en Wellseindsestraat.