Fase 2: bestemmingsplan

Het project heeft lange tijd stilgelegen in verband met procedures op de bestemmingsplanwijziging, zienswijzen en beroepen. De bestemmingsplanprocedures zijn in december 2021 afgerond en door de Raad van State onherroepelijk verklaard.