Lees pagina voor

Nieuwkomers

Alle veiligheidsregio’s in Nederland hebben een taak in het regelen van opvangplekken voor vluchtelingen en de plicht om statushouders te huisvesten. Zo ook gemeente Maasdriel.

Opvang nieuwkomers

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt in de gemeente. Dit geldt ook voor mensen in nood en mensen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten. Wij zorgen voor opvang en onderdak. Maar helpen ook met andere basisbehoeften die voor iedereen belangrijk zijn, zoals financiële ondersteuning, onderwijs en zorg. Dat doen we samen met inwoners, andere organisaties, lokale ondernemers en vrijwilligers.