Lees pagina voor

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wat is een evenement?

Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit besloten is. Dit betekent dat als het evenement plaatsvindt op uw eigen locatie en voor uw eigen mensen, dat er geen vergunning nodig is. Het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.

Een weekmarkt, bingoavond en loterij, reguliere sportwedstrijd, toneelvoorstelling of optreden van een straatartiest is geen evenement.

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u volstaan met een melding van het evenement. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

Aanvragen

Wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen of een evenement melden? Dat kunt u doen via het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF, 278.5 kB) of het meldingsformulier evenement (PDF, 123.5 kB). Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of per e-mail.

Wanneer u voor uw evenement dranghekken wilt lenen kunt u het Uitleenformulier dranghekken (PDF, 137.9 kB) ingevuld met uw aanvraag meesturen.

Komt uw evenement niet voor een melding in aanmerking maar is het vergunningplichtig, dan ziet u in het aanvraagformulier dat er ook een calamiteiten of veiligheidsplan en plattegrond moet worden ingediend. Hiervoor is door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een format beschikbaar gesteld. Dit voorbeeld calamiteitenplan (PDF, 487.0 kB) kunt u downloaden. De vereisten voor het format plattegrond (PDF, 475.0 kB) kunt u downloaden.

Procedure

Houdt u er rekening mee dat bij een evenementenvergunning een aanvraagtermijn geldt van 2 maanden. Bij grote evenementen is de aanvraagtermijn 3 maanden.

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Evenement in de buitenlucht?

Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan hebt u mogelijk een natuurvergunning en/of ontheffing nodig. Om te bepalen of u een vergunning of ontheffing nodig hebt volgt u het stappenplan van Provincie Gelderland (Deze link gaat naar een externe website).

Overzicht geplande evenementen

In de Uitagenda van de Bommelerwaardgids (Deze link gaat naar een externe website) staat een actueel overzicht van de geplande evenementen in Maasdriel.

Bekijk ook

Gemeentelijke materialen lenen

Subsidieregeling leges evenementenvergunning (PDF, 219.5 kB)

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

2024