Loterij & Bingo

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig. Ook als uw vereniging een klein kansspel wil organiseren, zoals een bingo, een kienspel of een rad van fortuin, moet u hiervoor een melding doen bij de gemeente.

Voorwaarden voor een loterij

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. U komt in aanmerking voor een vergunning als:

 • Het doel van de actie van algemeen belang is;
 • De uitgaven niet meer bedragen dan 40% van de opbrengst (van verkoop loten);
 • De prijzen gezamenlijk geen hogere waarde hebben dan € 4.500,-. Is dit wel het geval, dan moet u een aanvraag indienen bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen loterijvergunning

U kunt een loterijvergunning aanvragen via het aanvraagformulier loterijvergunning (PDF, 102.2 kB).

Voorwaarden voor een bingo

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw vereniging bestaat tenminste 3 jaar;
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn en er mag geen persoonlijk belang zijn;
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal 400 euro per spelronde zijn en 1.550 euro per bijeenkomst.

U geeft minimaal 2 weken van tevoren door:

 • de tijd, de datum en de plaats waar de bingo wordt gehouden;
 • de hoogte van het prijzengeld;
 • geldelijke waarde van de hoogste prijs.

Aanvragen bingo

U kunt een melding doen via het meldingsformulier (PDF, 87.8 kB).

Prijs

 • De kosten voor een loterijvergunning zijn € 76,00
 • Aan het melden van een bingo zijn geen kosten verbonden