Lees pagina voor

Vacature

Functie
Burgemeester van Maasdriel, portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, Bedrijfsvoering
Telefoon
0418 638 412
E-mail
t.vanheumen@maasdriel.nl

Taken

Portefeuille

 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening
 • Evenementen, paardenmarkt en kermis
 • Informatie en automatisering
 • Openbare orde en veiligheid
 • Overleg collectief dorpsraden en kerken
 • Personeel en organisatie
 • Publieke Dienstverlening
 • Toezicht en (integrale) handhaving

Projecten

 • Handhaving campings
 • De Bol Heerewaarden
 • Handhaving internationale arbeidskrachten en Oekraïners

Regionale samenwerking / besturen

 • Bestuur BVEB
 • Algemeen Bestuur Regio Rivierenland
 • Algemeen Bestuur Regionaal Archief Rivierenland
 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nevenfuncties