Lees pagina voor

Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. Dit is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van inwoners op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Woo-verzoek indienen

U kunt een beroep doen op de Woo als u documenten van de gemeente wilt verkrijgen die nog niet openbaar zijn. Een Woo-verzoek indienen kunt u op de volgende manieren:

U hoeft geen belang te vermelden bij uw verzoek. Wel verzoeken wij u zo precies mogelijk aan te geven welke documenten u wenst te ontvangen.

Behandeling

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijken wij of de informatie aanwezig is en of de informatie openbaar gemaakt kan worden. Sommige informatie mag niet openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld persoonsgegevens in documenten. Op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) leest u hier meer over.

Wij hebben vier weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. Deze beslistermijn kan met twee weken verlengd worden. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hier bericht over.

Kosten

Digitale toezending van openbaar te maken informatie is kosteloos. Voor fysieke toezending van kopieën van documenten mogen wij kosten in rekening brengen (Deze link gaat naar een externe website).

Zelf informatie vinden

Misschien staat de informatie die u zoekt al ergens online. Openbare informatie vindt u bijvoorbeeld op deze website of op de website van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website). Op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) vindt u informatie over regels en besluiten van de gemeente. Het Omgevingsplan van de gemeente staat op het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Bekijk de wijzigingen van het bestemmingsplan die wij onder de oude wetgeving in behandeling hebben genomen en nog in procedure staan.

Woo-contactpersoon

Weet u niet waar u openbare informatie kunt vinden? Of heeft u vragen over hoe u informatie bij ons moet opvragen? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via ons algemene telefoonnummer 14 0418 of stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl.
De medewerkers van het team Juridisch Zaken treden op als Woo-contactpersoon.