Erik van Hoften

Wethouder Beheer Openbare Ruimte, Duurzaamheid, Maatschappelijk vastgoed

Foto Erik van Hoften

De heer Erik van Hoften (SSM)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • 4e loco burgemeester
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Duurzaamheid
 • Kermis
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Programma krachtige kernen / leefbaarheid
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Verenigingen en vrijwilligers
 • Water (binnendijks)
 • Wonen¬†v.w.b. woonbeleid en prestatieafspraken

Regionale samenwerking

 • Algemeen bestuur¬† Avri
 • Algemeen bestuur PHTB (2e lid)
 • Algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland (2e lid)
 • Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
 • Portefeuillehoudersoverleg Milieu
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Regionaal Platform Leefbaarheid

Nevenfuncties

De bezoldigde neveninkomsten van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.