Erik van Hoften

Wethouder Beheer Openbare Ruimte, Verkeer & vervoer, Duurzaamheid, Financiën, Grondzaken, Subsidie

Foto Erik van Hoften

De heer Erik van Hoften (SSM)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • 2e loco burgemeester
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Financiën
 • Grondzaken
 • Leefbaarheid - kerngericht werken
 • Sport
 • Ontwikkeling Lokaal bestuur en GR'en
 • Subsidiebeleid

Projecten 

 • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 • Mirt A2

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen Bestuur Avri
 • Algemeen Bestuur BSR
 • Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (plaatsvervangend)
 • Bestuur BVEB
 • Stadsgewest 's-Hertogenbosch t.a.v. financiele afwikkeling vuilstort
 • Stuurgroep RES
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit   (Basismobiliteit/Versis)
 • Portefeuillehoudersoverleg Financien
 • Regionaal Platform Leefbaarheid
 • Gelderse Veren
 • Stuurgroep veer Varik-Heerewaarden
 • Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Vitens NV

Nevenfuncties

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.