Peter de Vries

Wethouder Recreatie & Toerisme, Economische Zaken, Natuur & Landschap, Rivieren & Water buitendijks

Foto Peter de Vries

Peter de Vries (CDA)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • 1ste loco burgemeester
 • Recreatie & toerisme
 • Economische Zaken
 • Natuur & landschap buitendijks
 • Rivieren & Water buitendijks

Projecten

 • Masterplan Maas
 • Gebiedsontwikkeling Alem
 • Zandbedrijven / Zandhavens
 • Zuidelijke Ontsluitingsroute¬†(ZOR)
 • Liquidatie PHTB
 • Geitendossier
 • Deltaprogramma Maas
 • Hurwenense Uiterwaarden
 • Ruimte voor Maasdriel
 • Waalweelde

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen Bestuur PHTB
 • Algemeen Bestuur UBR
 • Algemeen Bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
 • Speerpuntberaad Economie & Vestigingsklimaat
 • Speerpuntberaad Recreatie & Toerisme
 • Speerpuntberaad Agribusiness
 • Portefeuillehoudersoverleg Breedband

Nevenfuncties

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.