Peter de Vries

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Bouwen & Wonen, Natuur & Landschap

Foto Peter de Vries

Peter de Vries (CDA)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl (bestuurssecretariaat)

Portefeuille

 • 2e loco burgemeester
 • Bouwen, milieu en monumenten v.w.b. vergunningverlening
 • Natuur en Landschap
 • Omgevingswet
 • Ontgrondingen en rivieren, waterstaat  (water buitendijks)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen v.w.b. woningbouw en woningprogrammering

Projecten

 • Deltaprogramma Maas
 • Hurwenense Uitwerwaarden
 • Koploperproject
 • Maasoeverpark
 • Paddenstoelenpact
 • PHTB
 • Waalweelde

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen bestuur + Dagelijks bestuur PHTB
 • Algemene bestuur ODR v.w.b.vergunningverlening
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen
 • Speerpuntberaad Agribusiness
 • Gelders Genootschap  (vergunningverlening en ruimtelijke visie)
 • Stuurgroep veer Varik-Heerewaarden