Mevrouw drs. H.P. (Hermie) van Ommeren

Raadsadviseur / plv. griffier / commissiegriffier Ruimte

Foto Mevrouw drs. H.P. (Hermie) van Ommeren

Mevrouw drs. H.P. (Hermie) van Ommeren

Telefoon: (0418) 63 84 10
E-mail: griffier@maasdriel.nl

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Huis73, ’s-Hertogenbosch (vrijwilligersvergoeding)
  • Vrijwilliger Voorleesexpress ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)