Anita Sørensen

Wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur & Onderwijs, Werk & Inkomen

Foto Anita Sørensen

Anita Sørensen (CDA)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • 3e loco burgemeester
 • Jeugd
 • WMO
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Minimabeleid & schuldhulpverlening
 • Inburgering
 • Centrumregeling Zorgproducten
 • Leerplicht & Leerlingvervoer
 • Mantelzorg

Projecten

 • Paardenmarkt Hedel

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen Bestuur Werkzaak
 • Algemeen Bestuur GGD
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
 • Platform Zelfredzaamheid Rivierenland
 • Portefeullehoudersoverleg
 • Maatschappelijke zaken De Meierij
 • Portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA)
 • Bestuurlijk overleg RMC (voortijdig schoolverlaten)
 • OOGO Passend Onderwijs De Meierij
 • RVC vergaderingen (zorg en wonen)

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter van het CDA Gelderland
 • Trainer Eduardo Frei Stichting (EFS) - onbezoldigd

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.