Anita Sørensen

Wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur en Onderwijs, Werk en Inkomen

Foto Anita Sørensen

Anita Sørensen (CDA)

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • 3e loco burgemeester
 • Centrumregeling Zorgproducten
 • Cultuur
 • Leerplicht en leerlingenvervoer
 • Mantelzorg
 • Onderwijs
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Volksgezondheid
 • Zorg en Welzijn

Regionale samenwerking / besturen

 • AB + DB Werkzaak
 • AB GGD
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit (Basismobiliteit/Versis)
 • Portefeuillehoudersoverleg
 • Beschermd Wonen De Meierij
 • Portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf -
 • Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA)
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
 • Bestuurlijk overleg RMC (voortijdig schoolverlaten)
 • OOGO Passend Onderwijs De Meierij
 • RVC vergaderingen (zorg en wonen)
 • Regionale Volkshuisvestingcommissie

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter van het CDA Gelderland
 • Trainer Eduardo Frei Stichting (EFS) - onbezoldigd

De bezoldigde neveninkomsten van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.