Lees pagina voor

Anita Sørensen

Pasfoto van Anita Sørensen
Functie
Wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur & Onderwijs, Werk & Inkomen
Politieke partij
CDA
Telefoon
0418 638 412
E-mail
t.vanheumen@maasdriel.nl

Taken

 • 3e loco burgemeester
 • Centrumregeling Zorgproducten
 • Inburgering
 • Jeugd
 • Kernwethouder Ammerzoden en Velddriel
 • Kunst en cultuur
 • Leerplicht & Leerlingvervoer
 • Mantelzorg
 • Minimabeleid & schuldhulpverlening
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • WMO

Projecten

 • Paardenmarkt Hedel
 • Risicomanagement

Regionale samenwerking / besturen

 • Algemeen Bestuur GGD
 • Algemeen bestuur en dagelijks bestuur Werkzaak
 • Bestuur BVEB
 • Bestuurlijk overleg RMC (voortijdig schoolverlaten)
 • OOGO Passend Onderwijs De Meierij
 • Platform Zelfredzaamheid Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek
 • Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Inburgering
 • Portefeullehoudersoverleg
 • Maatschappelijke zaken De Meierij
 • Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf -
 • Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA)
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
 • RVC vergaderingen (zorg en wonen)

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter van het CDA Gelderland - onbezoldigd
 • Trainer Eduardo Frei Stichting (EFS) - onbezoldigd

De bezoldigde nevenfuncties van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.