Lees pagina voor

College B&W

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college.

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college.

Het college zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen en voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De gemeentesecretaris is geen lid van het college, maar is wel bij de vergadering aanwezig. Hij organiseert voor en adviseert aan college(leden).

Vergaderingen

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Er worden dan voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden

U kunt de collegeleden spreken over onderwerpen die tot hun taken behoren, nadat er eerst contact is geweest met een behandelend ambtenaar. Deze bekijkt eerst wat de reden is voor een gesprek. De meeste vragen, wensen en ideeën kunnen door een ambtenaar worden behandeld. Vervolgens bespreekt de ambtenaar uw verzoek met de wethouder. Daarna neemt het bestuurssecretariaat contact met u op.

Publiek optreden

Wilt u een lid van het college uitnodigen voor bijvoorbeeld een huldiging, jubileum of opening? Het college komt u daarin graag tegemoet als de agenda dit toelaat, anders vinden we altijd een oplossing. U kunt een aanvraag indienen bij de bestuurssecretaresse, vermeld in uw mail duidelijk uw verzoek.

Kijk ook eens op

Het Bestuursakkoord vormt de basis voor het college van burgemeester & wethouders.