Henny van Kooten

Burgemeester van Maasdriel

Foto Henny van Kooten

Henny van Kooten

Telefoon: 0418 638 412
E-mail: t.vanheumen@maasdriel.nl

Portefeuille

 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening
 • Evenementen, paardenmarkt en kermis
 • Informatie en automatisering
 • Openbare orde en veiligheid
 • Overleg collectief dorpsraden en kerken
 • Personeel en organisatie
 • Publieke Dienstverlening
 • Toezicht en (integrale) handhaving

Projecten

 • Handhaving campings
 • Handhaving arbeidsmigranten

Regionale samenwerking / besturen

 • Bestuur BVEB
 • Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur Regio Rivierenland
 • Algemeen bestuur regionaal archief Rivierenland

Nevenfuncties

 • Lid comité van aanbeveling Palliatieve Zorg Bommelerwaard
 • Ambassadeur Samenloop voor Hoop Bommelerwaard
 • Ambassadeur Matthäus Passion Bommelerwaard

De bezoldigde neveninkomsten van de collegeleden worden jaarlijks gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.