Verhuizen binnen en naar Maasdriel

Let op: verhuist u naar een andere gemeente dan geeft u bij die gemeente de verhuizing door en wordt u automatisch uitgeschreven bij uw huidige gemeente.

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan vier weken van tevoren. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Een aangifte van adreswijziging doet u niet later dan de vijfde dag nadat u verhuisd bent.
Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld belastingtoeslagen of studiefinanciering.

Aangifte verhuizing

U kunt op 3 manieren uw verhuizing doorgeven:

  • Online. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD
  • Op afspraak in het gemeentehuis
  • Via het invullen van het verhuisformulier (PDF, 147.7 kB). U stuurt het formulier per post op naar postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel.

Online verhuizing doorgeven

Voorkom een boete!

Geef uw gegevens door voor de Basisregistratie Personen.

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over haar inwoners in de Basisregistratie Personen.
Deze gegevens worden gebruikt door vele (overheids-)instellingen. Zo hoeft u niet overal de wijzigingen in uw gegevens door te geven. Een wijziging zoals een verhuizing geeft u door aan de gemeente.
In de Wet Basisregistratie Personen zijn de verplichtingen die u als burger heeft, opgenomen. De gemeente kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bepaalde verplichtingen niet nakomt.

De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal 325 euro. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage (PDF, 33.3 kB).

Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook moet hij of zij er voor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of bij een bedrijf.

Toestemming hoofdbewoner

Wanneer u bij iemand gaat wonen moet de hoofdbewoner van de woning toestemming voor inwoning geven. De hoofdbewoner kan dit hier direct regelen. 

Of wilt u liever het formulier Toestemming hoofdbewoner voor inwoning (PDF, 161.0 kB) downloaden en invullen? U moet dit dan naar de gemeente sturen of tijdens openingstijden brengen. Vergeet u niet een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen?

Verhuizing doorgeven

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • Curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Meenemen

  • Geldig identificatiebewijs

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.