Verhuizen binnen en naar Maasdriel

U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan vier weken van tevoren. De andere overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing.

Als u al verhuisd bent, dan moet u dat binnen 5 werkdagen bij de gemeente melden. 
Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering of parkeervergunning.

Let op: Wanneer u naar het buitenland verhuist of vanuit het buitenland naar Maasdriel, gelden andere regels. Kijk hiervoor op verhuizen uit het buitenland of op verhuizen naar het buitenland.

Aangifte verhuizing

U kunt op 2 manieren uw verhuizing doorgeven:

  • Online. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD
  • Op afspraak in het gemeentehuis

Online regelen Afspraak maken

Toestemming hoofdbewoner

Wanneer u bij iemand gaat wonen moet de hoofdbewoner van de woning toestemming voor inwoning geven. De hoofdbewoner kan dit hier direct regelen. 

Of wilt u liever het formulier “Toestemming hoofdbewoner voor inwoning” (PDF, 161.0 kB) downloaden en invullen? U moet dit dan naar de gemeente sturen of tijdens openingstijden brengen. Vergeet u niet een kopie van uw legitimatiebewijs bij te voegen?

Verhuizing doorgeven

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • Curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Meenemen

  • Geldig identificatiebewijs

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.