Verhuizen naar het buitenland

Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek. Uw verhuizing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland, dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

U kunt de verhuizing online regelen met uw DigiD. 

Verhuizing doorgeven

Online aanvragen kan niet wanneer niet iedereen op uw huidige adres mee verhuist. In dit geval moet u een afspraak maken. Bel hiervoor naar de gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Wie moet aangifte doen?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • Ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • Curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag aangifte doen?

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Regelen

Op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis wanneer niet iedereen op uw adres verhuist naar het buitenland.
U kunt het meldingsformulier verhuizing naar het buitenland (PDF, 97.1 kB) gebruiken wanneer alle personen op uw adres naar het buitenland verhuizen of het direct regelen met DigiD online.

Controleer aan de hand van deze handige lijst waar u aan moet denken en wat u moet regelen voor een verhuizing naar het buitenland. 

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een verhuizing naar het buitenland.

Bewijs van uitschrijving

De gemeente kan u een bewijs van uitschrijving meegeven.