Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook moet hij of zij er voor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of bij een bedrijf.

Let op!

Als u op een camping verblijft of een ander tijdelijk verblijfadres heeft, dan geldt dit als uw woonadres en bent u verplicht u op dit adres in te schrijven.

U kunt in aanmerking komen voor een briefadres als u:

  • In een instelling verblijft (zorginstelling of detentie)
  • Korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft (verblijft u langer dan 8 maanden in het buitenland, dan moet u zich uitschrijven naar het buitenland)

Uitzonderingsgevallen worden door de gemeente beoordeeld. De toetsing vindt mede plaats aan de hand van de regeling briefadres gemeente Maasdriel 2017.

Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres heeft. U moet dan ook vermelden waarom u een briefadres aanvraagt. Kan iemand zelf geen briefadres aanvragen? Dan kan een familielid of curator dit doen.

Waar kunt u een briefadres kiezen?

In heel Nederland. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u voor het laatst een woonadres had. U dient de aanvraag in bij de gemeente van het briefadres.

Aanvragen

Om een briefadres te regelen, vult u het aanvraagformulier briefadres (PDF, 619.4 kB) in. Dit stuurt u samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het postadres van de gemeente. Of u levert deze persoonlijk in bij de informatiebalie van het gemeentehuis.

Let op!

U moet ook een kopie van het legitimatiebewijs van de bewoner van het briefadres en een toestemmingsverklaring (PDF, 171.4 kB) van deze bewoner meesturen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een briefadres.

Briefadres doorgeven