Lees pagina voor

Veiligheid

De gemeente werkt met veel organisaties aan veiligheid. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie zijn hierbij de belangrijkste veiligheidspartners. Maar ook u als inwoner, welzijnsorganisaties en woningcorporaties zijn heel belangrijke veiligheidspartners.

Samen voor een veiliger Maasdriel

De veiligheidsaanpak van de gemeente is gebaseerd op de kadernota ‘Samen voor een veiliger Maasdriel’ (PDF, 460.6 kB).

Ondermijnende criminaliteit

Wat is ondermijnende criminaliteit?

Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. De onderwereld maakt daarbij gebruik van diensten van de bovenwereld. Criminelen doen dit door bedreiging of afpersing en beïnvloeden zo onze samenleving. Ondermijning kan gevaarlijke situaties opleveren. Het zorgt ervoor dat normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt.

Een aantal vormen van ondermijnende criminaliteit:

Wat doet de gemeente tegen ondermijnende criminaliteit?

Wij pakken ondermijnende criminaliteit met veel partijen samen aan. Waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en uitkeringsinstanties. Samen werken we aan een veilig Maasdriel.

Hoe herkent u ondermijnende criminaliteit?

Ondermijnende criminaliteit is niet direct zichtbaar. Toch zijn er wel vaak signalen. Lees in het signalenboekje (PDF, 76.9 kB) waar u op kunt letten .

Ziet u iets verdachts?

Meld het bij de politie via 0900 – 8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Spoed of heterdaad? Bel altijd 112.

Woonomgeving

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie (Deze link gaat naar een externe website) vindt u onder andere tips voor bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraken of auto-inbraken. Ook kunt u hier terugvinden wie uw wijkagent is en wat de openingstijden zijn van het politiebureau.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (Deze link gaat naar een externe website) (PKVW) (Deze link gaat naar een externe website) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, buurten en dorpen. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen.

Burgernet

Burgernet (Deze link gaat naar een externe website) informeert u over actualiteiten die met veiligheid in uw dorp te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing. Of een inbreker die in uw buurt is gesignaleerd.

Hennepkwekerijen

Binnen de gemeente worden per jaar diverse hennepkwekerijen aangetroffen en ontmanteld. Om hennepkwekerijen te bestrijden heeft de gemeente een Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet (PDF, 6.5 MB) vastgesteld. Op de website van de politie (Deze link gaat naar een externe website) kunt u terugvinden hoe u een hennepkwekerij kunt herkennen. Melden kan via 0900-8844 (politie) of via 0800-7000 (meld misdaad anoniem).

Rampen

Alle gemeenten en hulporganisaties in de regio Gelderland-Zuid werken samen bij rampen. Er zijn afspraken gemaakt wie waarvoor tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk is. De crisisorganisatie valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Deze link gaat naar een externe website).
Informatie tijdens een ramp of crisis vindt u op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website), NL-alert (Deze link gaat naar een externe website), Crisis (Deze link gaat naar een externe website). Of op de lokale radio- of tv-zender (omroep Gelderland etherfrequentie 89.1FM).

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

Wie zijn onze boa’s?

De gemeente Maasdriel heeft twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij beschikken over alle bevoegdheden om binnen de gemeente toezicht te houden, controles uit te voeren en te handhaven waar nodig. Dat doen zij gekleed in uniform.

Wat doen de boa’s?

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Maasdriel behoren tot domein I. Dit bekent dat zij handhaven op grond van de APV en Bijzondere wetten. En verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde. Ze pakken overlast en kleine ergernissen aan die de leefbaarheid in de openbare ruimte aantast. Denk aan fout parkeren, hinderlijk gedrag en afval dumpen. Ook kunnen de boa’s worden ingezet in het kader van de veiligheid. Bijvoorbeeld bij het sluiten van drugspanden en het controleren op mensenhandel. Tijdens de coronacrisis houden de boa’s toezicht op het naleven van de noodverordening, bijvoorbeeld in de horeca en op straat.

Kijk voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van boa’s op www.justis.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Overlast melden?

Heeft u een klacht of wilt u overlast melden? Maak dan een melding op onze website, bel 14 0418 of stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl.

Kijk ook eens op de volgende websites