Lees pagina voor

Melding doen

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt? Meld het dan bij de gemeente. Dit kan op een van de volgende manieren:

Direct iets melden (Deze link gaat naar een externe website)

Soorten meldingen

Meldingen die u bijvoorbeeld kunt doen zijn:

Milieu

Overige meldingen die gaan over bedrijven, bijvoorbeeld  stank- of geluidhinder kunt u melden via Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). Voor meldingen over water kunt u terecht bij meldpuntwater.nl (Deze link gaat naar een externe website)