Lees pagina voor

Huisvesting internationale werknemers

In vrijwel alle gevallen is voor een huisvestingslocatie een omgevingsvergunning nodig. Het betreffende gebruik is namelijk veelal niet zomaar toegestaan volgens de regels van het omgevingsplan.

Melding brandveilig gebruik

In sommige gevallen is een melding voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) nodig op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wat moet je doen?

Je kunt starten door bijvoorbeeld samen met een adviesbureau een inventarisatie te maken van de huisvestingslocatie(s):

Als aan alle voorwaarden voldaan wordt bij uw huisvestingslocatie dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijk Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Als de omgevingsvergunning is verleend, vraag je vervolgens een exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten aan bij de gemeente. 

Kosten

De kosten van een vergunning voor het vestigen van arbeidsmigranten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Vragen over het vestigen van arbeidsmigranten?

Neem dan contact met ons op via info@maasdriel.nl of 14 0418 (Deze link gaat naar een externe website).