Tweede paspoort

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

  • U bezoekt voor zaken of uw beroep veel verschillende landen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen
  • U moet regelmatig voor zaken of uw beroep dringend naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land

Voorwaarden tweede paspoort

Om een tweede paspoort te kunnen aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw eerste paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn
  • U moet aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft.
    Het gaat dan om een reis waarbij toelating tot een of meer landen op problemen stuit omdat u eerder in een conflicterend land bent geweest. U moet een nationaal paspoort tonen waaruit blijkt dat u in dat land of die landen bent geweest. Eventueel moet u ook bewijsstukken van de boeking voor deze reis laten zien.
    Dit kan ook het geval zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen op tijdstippen dat uw nationale paspoort bij een buitenlandse vertegenwoordiging is afgegeven voor de aanvraag van een visum. U moet hiervan een bewijs meenemen.
  • In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. 

Visum

Voor het reizen naar sommige landen is een paspoort ontoereikend. Mogelijk hebt u een visum of reistoestemming vooraf nodig. Meer informatie krijgt u bij het consulaat van het betreffende land. Een geldig visum kunt u over laten schrijven in een nieuw paspoort (of tweede paspoort). Geef dit aan bij de aanvraag van uw nieuwe paspoort.

Kosten

Kosten 2e paspoort
Product Prijs  Geldigheidsduur

Tweede paspoort vanaf 18 jaar

 € 65,30

€ 73,23

2 jaar

Tweede paspoort tot 18 jaar

 € 52,00

€ 55,37

2 jaar

Spoedtoeslag

 € 47,55

€ 49,86

 

Aanvragen

Een tweede paspoort vraagt u op afspraak aan. Voor meer informatie kijk op paspoort.