Lees pagina voor

Onderhoud openbaar groen

Samen met aannemer Sight zorgen wij voor het groen in de omgeving. Denk aan het snoeien van bomen, maaien van grasvelden, knippen van hagen, bladruimen en onkruid verwijderen. We vertellen je graag hoe we dat doen.

Niveau van het onderhoud

In Maasdriel hebben we afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes het buiten moet zijn. Bijvoorbeeld hoe hoog het gras mag zijn en hoeveel onkruid er in een plantenbak mag staan. Maar ook hoeveel blad en zwerfafval er op straat mag liggen. Dit noemen we beeldkwaliteit. Aannemer Sight voert het onderhoud uit volgens deze afspraken. Het onderhoud voeren we daarom niet uit op vaste momenten, maar wanneer het nodig is.

Beeldkwaliteit B

In Maasdriel gebruiken we een meetlat die veel andere gemeenten ook gebruiken. Deze meetlat heeft in totaal 5 niveaus, van A+ (hoog niveau) tot D (laag niveau). Het niveau van het onderhoud is bepaald door de gemeenteraad. Al het groen in de omgeving onderhouden we op het niveau B, dit is het niveau basis.

Niveau basis betekent dat er onkruid te zien mag zijn in de plantenbakken en tussen de tegels. En dat er bladeren en een beetje zwerfafval op straat mogen liggen. Ook mag er in 10% van de gevallen meer onkruid en afval liggen dan is afgesproken.

Controleren van het onderhoud

Iedere vier weken controleert een onafhankelijk bedrijf hoe het onderhoud eruit ziet. Of dit het is volgens de gemaakte afspraken. En of het groen in Maasdriel eruit ziet volgens de afgesproken kwaliteit. Uit deze maandelijkse controles blijkt dat het onderhoud het afgelopen jaar is uitgevoerd zoals afgesproken.

Soms is er meer onderhoud nodig

Ieder jaar zijn er momenten waarbij het groen minder goed is onderhouden dan is afgesproken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de lente. En in perioden waarbij het eerst lang heeft geregend en daarna de zon hard is gaan schijnen. Dan groeit het onkruid en gras hard en is het moeilijk om alles op tijd bij te houden. Met meer personeel en werken op zaterdag lossen we dit dan zo snel mogelijk op.

Oog voor biodiversiteit

Op steeds meer plekken beheren we het groen ecologisch en bij-vriendelijk. Zo beheren we bermen ecologisch en leggen we, in samenwerking met bewoners en dorpsraden, bloemen- en kruidenweides aan. Dat betekent ook dat we het gras soms wat langer laten staan en op een later moment maaien. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de verkeersveiligheid. Waar het vanuit dat oogpunt nodig is, maaien we bijtijds.

Melding doen of zelf meehelpen

Met het onderhoudsniveau B mag er onkruid te zien zijn op straat. We onderhouden de straten en wijken als het beeld niet meer voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Zie jij toch een situatie die door het onkruid of hoge gras gevaarlijk is? Maak hiervan dan een melding. Dan lossen we die situatie zo snel mogelijk op. Andere meldingen gaan mee in het dagelijkse onderhoud.

Zie jij onkruid in jouw straat of wijk en vind je dat teveel? Dan mag je dat natuurlijk zelf ook altijd opruimen. Zo zorgen we samen voor een groen en schoon Maasdriel.