Lees pagina voor

Vergunning voor woning bouwen

Wil je een woning bouwen? Dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet je doen?

Let op: Gaat het om het bouwen van een woning bij vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied? Kijk dan of het plan voldoet aan het ‘Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (VAB) Bommelerwaard’. Of dien direct een intake of principeverzoek in.

Denk ook aan de regels die gelden voor het aansluiten op de riolering.

Kosten

Het behandelen van de aanvraag brengt kosten (leges) met zich mee. De kosten staan in de legesverordening 2024 (Deze link gaat naar een externe website). De leges zijn afhankelijk van de activiteiten die nodig zijn om een vergunning te verlenen. Per activiteit wordt een legesbedrag in rekening gebracht.

Meer informatie

Wil je een woning toevoegen op een locatie waar dat nog niet is toegestaan volgens het omgevingsplan (denk aan een locatie met een agrarische of bedrijfsfunctie)? Dien dan een intake of principeverzoek in. Kijk voor meer informatie op de pagina afwijken of wijzigen van een omgevingsplan.

Vragen over een woning bouwen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (Deze link gaat naar een externe website). Deze beoordeelt en adviseert over jouw vergunning of melding namens de gemeente. Zij nemen jouw vraag in behandeling en beantwoorden deze.

De ODR is te bereiken via 0344-579 314 (Deze link gaat naar een externe website) (ma-do 09.00-17.00; vr 09.00-13.00) of via info@odrivierenland.nl.