Lees pagina voor

Afwijken of wijzigen van het omgevingsplan

Heb je plannen die niet passen binnen het omgevingsplan? Dan kun je een verzoek tot afwijking of wijziging van het omgevingsplan indienen. Wij adviseren je te starten met een intake.

Wat moet je doen?

Je vraagt een intake aan. Met een intake beoordeelt de gemeente of jouw initiatief past binnen het gemeentelijk beleid. Je ontvangt van de gemeente een oordeel met eventueel een advies voor het vervolg.

Intake aanvragen (particulier) (Deze link gaat naar een externe website)

Intake aanvragen (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Principeverzoek indienen

Wanneer jouw intake-aanvraag beleidsmatig voorstelbaar is adviseren wij jou het plan verder uit te werken tot een principeverzoek (kosten van de intake-aanvraag worden dan in mindering gebracht). Met een principeverzoek vraag je een principestandpunt van het college over medewerking aan jouw initiatief. Een intakevraag en een principeverzoek beoordeelt de gemeente aan de initiatieventafel.

Principeverzoek indienen (particulier) (Deze link gaat naar een externe website)

Principeverzoek indienen (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Resultaat: advies voor vervolg

Een principeverzoek leidt tot een principe besluit. Als het college medewerking wil verlenen aan jouw principeverzoek, volgt een gesprek met een casemanager of projectleider over de vervolgprocedure. Dat kan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn (afwijkvergunning) of een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan.

Kosten

Aan een Intake en een principeverzoek zijn kosten (leges) verbonden. Deze zijn terug te vinden in de legesverordening van 2024 (Deze link gaat naar een externe website). Dat geldt ook voor een vergunningaanvraag of een aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Een adviesbureau kan helpen

Je kunt een adviesbureau vragen om te helpen bij de aanvraag.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Maasdriel via 14 0418 of info@maasdriel.nl en kijk eens op de pagina Wat is een omgevingsplan.