Lees pagina voor

Gemeenteraad Maasdriel beveelt Antoine Walraven aan als nieuwe burgemeester

18 april 2024

Antoine Walraven wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van de gemeente Maasdriel. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten in een extra raadsvergadering.

Bart de Leeuw, voorzitter van de vertrouwenscommissie, laat weten: “Zijn persoonlijkheid en ervaring maken Antoine Walraven iemand die, zoals gevraagd in de profielschets, samen kan werken aan een krachtig gemeentebestuur. Ook kan hij investeren in samenwerking binnen de regio en kordaat optreden voor onze veiligheid. Antoine Walraven is verbindend en kan, zoals onze inwoners in de enquête hebben aangegeven, met iedereen het gesprek aangaan. Zo is hij betrokken bij alle inwoners en alle dorpen. De vertrouwenscommissie heeft hem leren kennen als iemand die gevoel heeft voor mensen, maar ook als iemand die zich duidelijk uitspreekt, weet wat hij wil en ergens voor durft te staan. Hij heeft zicht op wat er nodig is om binnen de gemeente met organisatie, college en raad goed samen te werken.”

Antoine Walraven is gemeenteraadslid en wethouder in Best geweest. Vervolgens was hij van 2013 tot de herindeling per 1 januari 2022 burgemeester van de gemeente Mill en St. Hubert. Het afgelopen jaar was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Bernheze.

Procedure
Op 11 januari heeft de gemeenteraad, onder andere op basis van een enquête onder de inwoners, de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Er solliciteerden 11 kandidaten op de functie van burgemeester. Een vertrouwenscommissie heeft, namens de gemeenteraad, een selectie van twee kandidaten gemaakt. De gemeenteraad beveelt Antoine Walraven aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In uitzonderlijke gevallen kan de minister besluiten de aanbeveling niet over te nemen. De minister draagt de kandidaat uiteindelijk voor bij Zijne Majesteit de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Installatie
Naar verwachting wordt Antoine Walraven op donderdag 27 juni 2024 in een bijzondere raadsvergadering officieel als burgemeester van de gemeente Maasdriel geïnstalleerd.