Nieuwsoverzicht

Geen dienstverlening burgerzaken op 24 januari

Op vrijdag 24 januari is het niet mogelijk om documenten aan te vragen of af te halen Lees meer...

Agenda bezwaarschriftencommissie 28 januari

Lees verder voor de onderwerpen die op de agenda staan Lees meer...

Prestatieafspraken 2020

Maandag 16 december 2019 zijn de Prestatieafspraken 2020 ondertekend. Deze afspraken vormen de leidraad voor de samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel, woningstichting De Kernen, Bewonersraad De Kernen, woningcorporatie Woonlinie, woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard Lees meer...

Opnames Cyclomedia

Tussen half december en half februari maakt Cyclomedia foto’s van onze gemeente. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Lees meer...

Verwijderen asbestdaken

Asbest zit in nog veel daken van oudere woningen en bedrijfspanden. Asbest kan als het vrijkomt ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Lees meer...