Lees pagina voor

Burgemeester Baars sluit drugspand in Kerkdriel

22 maart 2024

Op vrijdag 22 maart is op last van burgemeester Baars een pand aan de Leijensteinstraat in Kerkdriel gesloten op grond van de Opiumwet. In een schuur werd bij een inval een drugslab ontdekt. Gezien de ernst van voorgenoemde feiten heeft burgemeester Baars, conform de Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet, gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om het pand te sluiten. De schuur is voor één jaar gesloten.

Meld Misdaad Anoniem

De aanwezigheid en het verhandelen van drugs levert ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en verstoort het woon- en leefklimaat van inwoners. De sluiting moet een duidelijk signaal zijn richting de samenleving dat er in de gemeente Maasdriel geen plaats is voor dit soort criminele activiteiten.

Burgemeester Baars: “Om criminele activiteiten op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal. Ik roep inwoners dan ook op om verdachte situaties vooral te melden. Dat kan bij de politie via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl (Deze link gaat naar een externe website). Zo werken we samen aan een veilig Maasdriel.”