Lees pagina voor

Stap verder voor maatschappelijk cluster De Woerd

18 maart 2024

De gemeenteraad gaf donderdag 14 maart 2024 groen licht voor de verdere uitwerking van maatschappelijk cluster De Woerd in Hedel. Dat is goed nieuws! De verwachting is dan ook dat de raad het benodigde bedrag definitief opneemt in de meerjarenbegroting, zodat het mogelijk wordt te starten met de bouw van het cluster vanaf 2028.

Wat gaan we nu doen?

Er komt nu eerst een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek: een programma van eisen. Dit willen we weer samen met potentiële gebruikers van het cluster oppakken. Het programma van eisen voor het cluster wordt voor een groot deel bepaald door de wettelijke normen en uitgangspunten en waar mogelijk door de gebruikers van het cluster.

In de eerste fase hebben we de benodigde oppervlakte voor het nieuw te bouwen cluster met elkaar vastgesteld. In deze volgende fase gaan we daar invulling aan geven. Dan wordt duidelijk waar de verschillende functies een plek krijgen in het gebouw. Denk dan aan de invulling per bouwlaag en hoe de functies (dubbel) gebruikt kunnen worden.

Wanneer het programma van eisen op papier staat, maken we opnieuw een doorrekening van het gebouw. Deze leggen we dan voor aan de raad. Uitgangspunt blijft dat het voor alle partijen betaalbaar blijft. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden, zodat er in Hedel een mooi, toekomstgericht maatschappelijk cluster kan komen.

Wat zijn de kansen van één maatschappelijk centrum?

De drie basisscholen in Hedel hebben binnen nu en afzienbare tijd nieuwe gebouwen nodig. Als deze samen met de kinderopvang en andere maatschappelijke functies (zoals huisarts, apotheek, gymzaal, adviesplein, bibliotheekvoorziening/leeszaal) bij elkaar gebracht kunnen worden, brengt dat veel pluspunten voor de inwoners van Hedel. Naast het maatschappelijk centrum komt er ook woningbouw op locatie De Woerd. Meer weten? Kijk op maasdriel.nl/dewoerd.