Lees pagina voor

Aanmelden nieuwe projecten Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) 2024

4 maart 2024

Binnen het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers samen aan de brede welvaart in Rivierenland. Dat doen we op verschillende thema's. Voor de economische ontwikkeling zijn binnen FruitDelta Rivierenland drie speerpunten benoemd: Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.

Ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness , Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug, worden van harte uitgenodigd hun projecten aan te melden voor Het Regionaal Stimuleringsfonds.

Het Regionaal Stimuleringsfonds kent twee aanvraagrondes per jaar. Voor 2024 is de eerste ronde van 1 maart tot en met 15 mei en de tweede ronde staat open van 5 juli tot en met 15 oktober.

Meer informatie en voorwaarden: fruitdelta.nl/rsf (Deze link gaat naar een externe website).