Lees pagina voor

Nieuws voor monumenteigenaren

21 maart 2023

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u aan de slag met energiebesparende maatregelen in het monument ? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.

Gelders Monumentenfonds

De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar een lening van € 45 miljoen beschikbaar gesteld aan het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Via dit fonds worden hypotheken met gunstige rentevoorwaarden verstrekt aan monumenteigenaren. De leningen zijn bedoeld voor restauraties, herbestemmingen en verduurzaming van Gelderse Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Jarenlange steun voor erfgoed

Het Gelders Monumentenfonds biedt al jarenlang steun voor monumenteigenaren. In acht jaar tijd is er ruim €17 miljoen uitgezet in leningen. Het fonds was hierdoor vorig jaar zo goed als uitgeput. Provincie Gelderland vindt het belangrijk om het behoud van monumenten blijvend te ondersteunen. Erfgoed geeft identiteit aan mensen en gebieden. Het maakt de leefomgeving aantrekkelijker en vertelt ons de verhalen van het verleden.

Bijdrage aan de leefbaarheid binnen de gemeente

Het aanvullen van het Gelders Monumentenfonds heeft daarom niet alleen effect op de staat van onderhoud van de Gelderse erfgoed, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van onze provincie. Dankzij de lening van € 45 miljoen kunnen nu circa 45 monumenten per jaar ondersteund worden bij hun restauratie-, verduurzamings- en/of herbestemmingsproject.

Meer weten?

Kijk dan op restauratiefonds.nl (Deze link gaat naar een externe website).