Gemeentelijke belastingen 2023

Geplaatst op vrijdag 24 februari 2023

Op 25 februari ontvangen de meeste inwoners weer digitaal in MijnOverheid of per post de aanslag van Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor de gemeentelijke en waterschapsheffingen 2023. Het kan zijn dat u de aanslag pas in de loop van het jaar ontvangt, omdat BSR de gegevens die nodig zijn om de aanslag correct op te leggen nog niet compleet heeft. U ontvangt de aanslag vanzelf en hoeft hier niets voor te doen.

Wat doen we met de heffingen die u betaalt?

De rioolheffing is een onderdeel van de gemeentelijke belastingen. U betaalt voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Dit jaar betaalt u voor het eerst een vast bedrag en een vergoeding voor het water dat u verbruikt. Gaat u zuinig om met water? Dan betaalt u ook minder rioolheffing. Met deze gemeentelijke belastingen betalen wij het onderhoud en de vervanging van het riool- en watersysteem en passen we ons aan het veranderende klimaat aan. Wilt u weten hoe we dat in Maasdriel doen? En bent u benieuwd waarom we dat zo doen? Bekijk dan het filmpje hieronder. Wilt u meer achtergrondinformatie over de manier waarop we in Maasdriel omgaan met het riool- en watersysteem en hoe de nieuwe manier van heffen is berekend? Kijk dan op onze pagina over riolering. 

Naast de rioolheffing betaalt u jaarlijks via de BSR de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing (namens Avri) en hondenbelasting.

Hebt u nog vragen?

Als u nog vragen hebt over de aanslag, kunt u contact opnemen met BSR via het contactformulier op www.bsr.nl/contact of telefonisch via (0344) 704 704.

Meer nieuws