Uitvoering plannen 30 kilometer zone kern Ammerzoden

Geplaatst op dinsdag 18 oktober 2022

Om de verkeersveiligheid te verbeteren brengen we de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Om van de bebouwde kom van Ammerzoden een 30 km zone te maken, stelden we verschillende maatregelen voor, zoals drempels en plateaus. Inwoners kregen de kans om daarop te reageren. Op dit moment is het ontwerp definitief en binnenkort besteden we het werk aan. Naar verwachting starten we begin 2023 met de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Ammerzoden.

Wat vonden inwoners van de plannen?

De inwoners die op de plannen reageerden, waren over het algemeen positief op het instellen van een 30 km zone in de kern van Ammerzoden. Ook konden de meeste zich vinden in de voorgestelde maatregelen. We ontvingen suggesties, vragen en opmerkingen over de maatregelen. Op de projectwebsite Ammerzoden is een reactie daarop te zien. Ook vindt u op die pagina de definitieve plannen. 

Planning 30 kilometer zones andere kernen

De gemeenteraad van Maasdriel stelde in 2019 het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeerplan vast. Hierin staat onder andere dat we de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen gaan terugbrengen naar 30 kilometer per uur. Het is een meerjarenplan om dit voor alle kernen te realiseren. Bekijk hieronder wanneer de werkzaamheden voor de kernen gepland staan:

  • Alem: gerealiseerd
  • Heerewaarden: gerealiseerd
  • Hurwenen: gerealiseerd
  • Rossum: project gestart, we verwachten in het voorjaar van 2023 te starten met de werkzaamheden. Eind oktober 2022 is er een bewonersbijeenkomst over de reconstructie van de Burchtstraat, waarin de 30 km zone van die straat ook aan bod komt. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite Rossum.
  • Ammerzoden: project gestart, we verwachten begin 2023 te starten met de werkzaamheden
  • Well: verwachting start project begin 2023
  • Hedel: verwachting start project begin 2023

Meer informatie

Meer informatie over het terugbrengen van de maximumsnelheid in de kernen van Maasdriel vindt u in het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeerplan (GVVP). Voor vragen kunt u mailen naar realisatiemsd@maasdriel.nl of bellen naar 14 0418.

Meer nieuws