Resultaten enquête samenwerken met de gemeente

Geplaatst op dinsdag 28 juni 2022

Om te achterhalen hoe onze inwoners betrokken willen worden bij het maken van plannen voor hun straat, buurt, dorp of de gemeente, hebben wij van 22 maart tot en met 10 april april 2022 een enquête uitgezet. In totaal ontvingen we 233 reacties. De resultaten uit de enquête gebruiken we voor onze visie op burgerparticipatie. Daarin beschrijven we hoe we de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties bij het maken van plannen in de toekomst organiseren. De belangrijkste resultaten uit de enquête ziet u in het overzicht hieronder.

Op deze infographic staan de belangrijkste resultaten uit de enquete. Onder de afbeelding zijn deze resultaten nogmaals opgesomd.

In de infographic hierboven is te lezen dat:

  • 95% van de respondenten betrokken wil worden bij het maken of uitvoeren van plannen van de gemeente.
  • 41% al eens betrokken geweest bij het maken of uitvoeren van plannen van de gemeente. Het ging dan vooral om meedenken en ideeën delen.
  • 59% nog nooit betrokken is geweest bij het maken of uitvoeren van plannen van de gemeente. Dat komt vooral omdat men niet is gevraagd.
  • De drie belangrijkste thema’s waarbij de respondenten graag betrokken willen worden veiligheid, openbaar groen, verkeer en vervoer zijn.
  • Andere thema’s waar men graag bij betrokken wil worden zijn: voorzieningen, woningbouw, afval, zorg, duurzaamheid, toerisme, sport, kunst, cultuur, ondernemen, landbouw, financiën.
  • Plannen of veranderingen die dicht in de eigen omgeving plaatsvinden, zoals in de straat, wijk of het dorp, belangrijk zijn.
  • Respondenten voornamelijk willen meedenken. 47% heeft dit aangegeven. 23% wil op de hoogte blijven, 21% wil meebeslissen en 8% wil meewerken.
  • Respondenten het liefst betrokken willen worden via een enquête, via bijeenkomsten op locatie en via een online platform.

Conclusies

Over het algemeen kunnen we concluderen dat onze inwoners bereid zijn mee te denken of te werken bij plannen die de gemeente maakt. Met name over concrete thema’s in het eigen dorp, dicht bij huis. Tot nu toe hebben de mensen die al eens samen met de gemeente plannen hebben gemaakt, vooral meegedacht. Een deel van de mensen die de enquête hebben ingevuld wil in de toekomst ook vaker meebeslissen.

Opvallend is dat 59% van de ondervraagden nog nooit betrokken is geweest bij plannen van de gemeente. En dat de helft van deze groep zich niet aangesproken voelde om mee te doen. Ook waren er mensen die de enquête niet wilden invullen, omdat zij vinden dat de gemeente niets met hun inbreng doet.

Hoe nu verder?

Uit de resultaten hebben we belangrijke aandachtspunten gehaald. Deze punten nemen we mee in onze visie op burgerparticipatie die we nu gaan opstellen. Na de zomer wordt onze visie en het onderwerp burgerparticipatie in de raad besproken.

Wat is burgerparticipatie?

Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun woonplaats en zetten zich daar voor in. Ze organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Sommigen kopen collectief zonnepanelen in, of richten een lokale zorgcoöperatie op. En anderen praten met de gemeente mee over de plannen voor hun dorp of de inrichting van hun straat. Dit alles heet burgerparticipatie.

Meer nieuws