Perceel bouwgrond te koop in Rossum

Geplaatst op maandag 23 mei 2022

De gemeente Maasdriel verkoopt een uniek en centraal in Rossum gelegen perceel bouwgrond aan de Burgemeester Van Randwijckstraat, kadastraal bekend als Rossum, Sectie B, Nummer 4140, grootte ca. 687m².

Bestemmingsplan

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Rossum Herziening 2016, Burg. Van Randwijckstraat 21B, dat op 22 februari 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel. In het bestemmingsplan is de grond bestemd als ‘wonen’. Wilt u meer weten over de bestemmingsplanregels die op dit perceel van toepassing zijn? Kijk dan op Rossum herziening 2016, Burg. van Randwijckstraat 21b.

Bodemkwaliteit

Namens de gemeente is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Vanuit milieu-hygiënisch oogpunt bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen nieuwbouw.

Grondprijs

De grondprijs bedraagt € 350,- per m², exclusief omzetbelasting en kosten koper.

Hebt u interesse of vragen?

Stuur dan een mail naar g.korf@maasdriel.nl of bel de heer Korf via ons algemene telefoonnummer 14 0418. De grond wordt verkocht onder voorbehoud van goedkeuring door het college.

Meer nieuws