Lees pagina voor

Belastingen

Als inwoner of ondernemer betaalt u gemeentelijke belastingen. Denk bijvoorbeeld aan onroerendezaakbelasting (OZB), watertoeristenbelasting, verblijfsbelasting en hondenbelasting. 

Deze inkomsten gebruiken wij voor het uitvoeren van verschillend taken in de gemeente. De gemeenteraad beslist over welke taken dit gaat.

Naast de algemene belastingen heft de gemeente heffingen. De inkomsten hiervan mogen alleen besteed worden aan de dienst of het product waarover zij geheven worden. Onder de heffingen vallen onder meer de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voert de volgende belastingzaken voor de gemeente uit: 

Ga naar de website van de BSR (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar maken belastingen BSR

Wilt u voor deze belastingen kwijtschelding,  bezwaar indienen of hebt u vragen? Neem dan contact op met de BSR via  0344 70 47 04

Bezwaar maken precariobelasting, watertoeristenbelasting, verblijfsbelasting

Wilt u bezwaar maken tegen precariobelasting, watertoeristenbelasting of verblijfsbelasting? Dat doet u bij de gemeente, via een van onderstaande knoppen. Bent u een inwoner? Gebruik dan de knop met DigiD. Hebt u een onderneming? Dan kunt u bezwaar indienen via eHerkenning.

Bezwaar indienen (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar indienen (met eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)