Belastingen 

In de Gemeentewet staat welke belastingen en heffingen de gemeente mag opleggen.

De belastingen en heffingen waar de meeste inwoners of bedrijven in Maasdriel mee te maken hebben zijn:

  • De onroerende zaak-belasting (OZB)
  • De hondenbelasting
  • De rioolheffing
  • De afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en de zuiveringsheffing
  • De leges

Sommige bedrijven hebben te maken met:

  • (Water)toeristenbelasting (voor het verblijf aanbieden aan mensen)
  • Precariobelasting (voor kabels en leidingen in gemeentegrond)

De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voert een deel van de belastingen en heffingen voor de gemeente uit. Ook bepaalt de BSR de WOZ-waarde van panden in Maasdriel. Wilt u voor deze belastingen kwijtschelding, bezwaar indienen enzovoorts dan kunt u ook daarvoor bij de BSR terecht. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BSR (0344) 70 47 04

De overige belastingen en heffingen voert de gemeente zelf uit.