Gezamenlijk plan voor cultuur in Rivierenland

Geplaatst op maandag 31 januari 2022

Samen met 7 gemeenten uit regio Rivierenland presenteerden wij het regioplan ‘Inspirerend Rivierenland’ aan de provincie Gelderland. Met dit plan komen we gezamenlijk in aanmerking voor 650.000 euro vanuit de provincie voor het behoud van podiumkunsten en cultureel erfgoed in de regio.

Wethouder Sørensen: “Het is de eerste keer dat we als gemeenten samenwerkten aan een regioplan voor cultuur. Op deze manier kunnen we, ook in de toekomst, een cultureel aanbod behouden. Met name op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten liggen er kansen door samen te werken.”

De geschiedenis ontdekken met uw smartphone

De rivieren met hun uiterwaarden, het dijkenlandschap en de fruitboomgaarden, karakteristieke dorpen en kleine en middelgrote vestingsteden. Samen hebben we een rijke historie. Het regioplan verbindt deze historie met de landschappen en promoot tegelijkertijd de regio. Door activiteiten als theatervoorstellingen en een speurtocht met de smartphone, ontdekken jong en oud de geschiedenis van diverse plekken in het rivierengebied, zoals kasteel Ammersoyen. Ook investeren we in innovatie en publieksvriendelijke presentaties voor negen regionale musea, waaronder het Driels museum en Stichting Hedels Historie. Hierbij is veel aandacht voor het ontstaan van de regio.

Delen van kennis en techniek

Het plan richt zich naast het cultureel erfgoed op theaters en podia. De regio heeft verschillende theaters en podia met allen een eigen karakter. Door kennis en techniek te delen is het mogelijk om samen te professionaliseren. Zo blijft het aanbod aan podiumkunsten in de toekomst afwisselend. Ook is er in het plan ruimte voor innovatie. Denk aan digitale mogelijkheden, zoals live streaming van voorstellingen naar scholen en woonzorgcentra, en kansen voor nieuwe doelgroepen. Door samen te werken aan gerichte pilots willen we een aanbod bieden waarbij alle inwoners zich thuis voelen.  

Samen aan de slag

Door de goede samenwerking van de gemeenten co-financieren we gezamenlijk nog eens 130.000 euro. Dat betekent dat er bijna 800.000 euro beschikbaar is om dit plan uit te voeren. Na goedkeuring door de provincie verwachten we na de zomer van 2022 de eerste zichtbare resultaten te zien. De gemeenten waarmee we samenwerken zijn: Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Namens alle wethouders nam gedeputeerde Peter Drenth van Cultuur het regioplan in theater de Poorterij te Zaltbommel in ontvangst.
Namens alle wethouders nam gedeputeerde Peter Drenth van Cultuur het regioplan in theater de Poorterij te Zaltbommel in ontvangst.

Meer nieuws