De eerste stappen naar een toekomst zonder aardgas

Geplaatst op dinsdag 4 januari 2022

In Maasdriel gaan we de komende jaren stap voor stap van het aardgas af. Hoe we dat doen is vastgelegd in de Transitievisie Warmte die in december door de gemeenteraad werd vastgesteld. De visie beschrijft welke alternatieven er voor aardgas zijn en welke stappen we samen kunnen zetten om ons voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Nu de visie is vastgesteld, kunnen we ook daadwerkelijk aan de slag.

Samen werken aan een duurzaam Maasdriel

Wethouder Erik van Hoften is tevreden over het doorgelopen proces en de vastgestelde visie: “Met de Transitievisie Warmte zetten we een eerste stap richting een aardgasvrij Maasdriel. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Tijdens het opstellen van de visie vroegen we inwoners op verschillende manieren om hun inbreng. Dat is belangrijk, want uiteindelijk raakt deze grote verandering ons allemaal. Bijna iedereen maakt immers gebruik van aardgas om te verwarmen of te koken. Zo werken we samen aan een duurzaam Maasdriel.”

Alternatieven voor aardgas

De gemeente heeft samen met experts drie alternatieven voor aardgas onderzocht. Daarbij is gekeken naar wat technisch, maar ook financieel haalbaar is. Uit het onderzoek bleek dat voor de woningen en gebouwen die na 1992 gebouwd zijn, de all-electric strategie voor Maasdriel de beste keuze is. Dit alternatief is namelijk het meest haalbaar en het goedkoopst. Deze strategie houdt in dat we elektriciteit gebruiken om te verwarmen. Daarvoor wordt met behulp van een lucht- of warmtepomp warmte uit de lucht of bodem gebruikt.
Voor oudere huizen en gebouwen is nog niet duidelijk wat het beste alternatief is voor het gebruik van aardgas. Dit wordt verder onderzocht. We weten wel dat het ook voor deze gebouwen loont om de komende jaren aan de slag te gaan met energiebesparing.

Wat doet de gemeente?

De komende vijf jaar zetten wij ons in om samen met u als inwoner te kijken welke kansen er al liggen om uw woning te verduurzamen. Om ervaringen en inzichten op te doen over het aardgasvrij maken van verschillende woningtypes in de gemeente ondersteunen we de komende vijf jaar twee proefprojecten. In twee wijken van Maasdriel voeren we een volledige technische scan uit om de precieze kosten en technische mogelijkheden per woning uit te rekenen.

Wat kunt u doen?

Iedereen kan energie besparen. Vaak kan dit al met kleine stapjes. Denk bijvoorbeeld aan het wassen op lagere temperaturen, het lager zetten van de thermostaat en het gebruik van ledlampen. Zorg daarnaast voor goede isolatie van uw woning. Zelfs het dichten van gaten en kieren helpt al. U heeft dan minder energie nodig om uw huis te verwarmen. Heeft u plannen om te verbouwen? Dat is een mooi moment om te kijken of u verduurzamende maatregelen kunt nemen. Kies bijvoorbeeld voor een elektrische oven en koken op inductie als u een nieuwe keuken aanschaft.

Voor meer tips en adviezen over het besparen van energie bij u thuis kunt u terecht bij het Energieloket Maasdriel.

Warmtetransitie

Aardgas gebruiken we al jarenlang om onze huizen te verwarmen en om te koken. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Daardoor warmt de aarde op. Om die opwarming tegen te gaan, spraken we wereldwijd af om minder CO2 uit te stoten. Daarom stopt vanaf 2050 het gebruik van aardgas in Nederland. Dit noemen we ook wel de warmtetransitie of de energietransitie.

Meer informatie

Ook in Maasdriel gaan we de komende jaren stap voor stap van het aardgas af. Hoe we dat aanpakken en wat dit betekent voor Maasdriel en de inwoners staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Kijk voor meer informatie over de Transitievisie Warmte en het proces op de pagina Transitievisie Warmte.

Meer nieuws