Geheimhouding persoonsgegevens

Geplaatst op maandag 27 december 2021

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven (dit heet verstrekkingsbeperking). Kijk voor meer informatie en het aanvragen van geheimhouding op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens.  

Meer nieuws