De raadscommissie vergadert 16 juni

Geplaatst op maandag 14 juni 2021

Op woensdag 16 juni vergadert de commissie Ruimte vanaf 19:30 uur. Vanwege de geldende coronamaatregelen kan er tijdens de vergaderingen helaas geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering rechtstreeks meekijken op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Het bespreekpunt dat in de commissie Ruimte wordt behandeld:
• Opiniërende nota ‘Werkvisie ontwerp Omgevingsvisie Bommelerwaard/Maasdriel

Wilt u inspreken of meedoen aan de informatieronde tijdens de commissie?
Stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar de griffie via griffier@maasdriel.nl.

Meer nieuws