Procedure aanvraag bestemmingsplanwijziging verandert

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met de komst van deze nieuwe wet verandert de manier waarop wij een aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan in behandeling nemen. Tot 1 juli 2021 nemen wij aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening in behandeling. Na 1 juli 2021 nemen wij aanvragen tot wijziging van het bestemmingsplan onder de oude wetgeving niet meer in behandeling. De aanvrager kan dan wel voorbereidingen treffen, zodat de aanvraag bij het in werking treden van de Omgevingswet al zo veel mogelijk voldoet aan de nieuwe regels. Het is mogelijk dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. In dat geval schuift de uiterlijke aanleverdatum voor aanvragen onder de oude wetgeving ook op.

Meer informatie

Wilt u nog voor 1 juli 2021 een aanvraag voor het  wijzigen van een bestemmingsplan indienen en wilt u weten aan welke eisen uw aanvraag dan moet voldoen? Of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Maasdriel via 14 0418 of info@maasdriel.nl.

Meer nieuws