Nieuwe noodverordening per 21 augustus

Geplaatst op maandag 24 augustus 2020

De noodverordening van 10 augustus is op twee details aangepast. Deze aanpassing is gericht op de introductie-activiteiten voor studenten. Naast onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen of studieverenigingen kan de voorzitter van de Veiligheidsregio ook een ontheffing verlenen voor studentenverenigingen. Daarnaast kan de samenkomst naast studie of sport ook gericht zijn puur op kennismaking.

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op Crisisglz.nl/noodverordening.

Meer nieuws