Twee nieuwe COVID-19 subsidieregelingen provincie Gelderland

Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2020

De provincie Gelderland heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd om bedrijven en organisaties te ondersteunen, die zijn getroffen door de coronacrisis. Het gaat om nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Vanaf 4 augustus 2020 kunnen voor beide regelingen aanvragen ingediend worden.

1: Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19

De eerste nieuwe regeling – onderdeel van de Regels regionale economie (REECOGLD) – betreft de regeling 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan bedrijven of organisaties in de sectoren horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen; of
  • het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.

2: Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19

De tweede nieuwe regeling – onderdeel van de Regels cultuur en erfgoed (CULTERFGLD) – is de regeling 'Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en regionale musea in verband met Covid 19'. Vanuit deze regeling kan subsidie worden verstrekt aan de exploitanten van regionale musea of monumenten met een publieksfunctie.

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de exploitatie over de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020 van een regionaal museum of een monument met een publieksfunctie dat inkomsten derft als gevolg van een terugloop van het aantal betalende bezoekers door Covid 19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen.

Meer informatie

Kijk op de website van de provincie Gelderland voor een overzicht van alle COVID-19 subsidies.

Meer nieuws