Centrumgebied Kerkdriel opnieuw ingericht

Geplaatst op dinsdag 16 juni 2020

Het centrumgebied van Kerkdriel wordt opnieuw ingericht. Het gaat om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Kernwethouder Jan-Hein de Vreede: “Dit gebied heeft een bijzonder karakter; een mooie mix van historische en hedendaagse bebouwing en recreatievoorzieningen aan de Maas zowat om de hoek. Het dorpshart van Kerkdriel heeft de potentie om een toeristische trekker te worden. In februari van dit jaar zijn we gestart met de eerste voorbereidingen. Onder andere MTD Landschapsarchitecten uit ’s-Hertogenbosch is geselecteerd om het ontwerpproces te begeleiden om te komen tot een definitief ontwerp.”

Stand van zaken

Eind februari is het projectteam gestart met de zogenoemde definitie fase; het ophalen van wensen en eisen. Maasdriel heeft samen met MTD Landschapsarchitecten een plan ontwikkeld om met de omgeving te komen tot een maximaal participatieproces. Wethouder Erik van Hoften: “Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de samenleving gaan we ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving goed wordt betrokken en gaan dan ook graag op verschillende momenten in gesprek om te komen tot een gedragen ontwerp voor het centrumgebied.”
Naast diverse gesprekken met verschillende betrokkenen is er ook een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers, winkeliers, horeca, de OVM en de protestantse kerk. Inwoners uit Kerkdriel ontvangen deze week samen met Het Carillon een ansichtkaart waarop zij hun wensen en ideeën kunnen aangeven. Daarnaast gaat het projectteam met inwoners in gesprek tijdens de weekmarkt op vrijdag 26 juni. Uiteraard volgen gedurende het project meerdere momenten waarbij de omgeving wordt betrokken.

Planning

In onderstaand infographic staan de stappen van het participatieproces weergegeven.

Meer nieuws