De raadscommissies vergaderen op 23 en 24 juni

Geplaatst op maandag 15 juni 2020

Op dinsdag 23 juni vergadert de commissie Samenleving & Financiën vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Jaarstukken 2019 Maasdriel
  • Startnotitie Welzijnsbeleid Bommelerwaard
  • Mantelzorgbeleid

Op woensdag 24 juni  vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Onteigeningsprocedure Maas-Waalweg
  • Masterplan Maas
  • Faciliteiten aan de Maas

In de verband met de maatregelen tegen het coronavirus is de zaal niet toegankelijk voor publiek. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via de raadsinformatiepagina.

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws